Klimatkollen logotyp

Klimatkollen

Hur går det med?

Utsläppsförändring

0% +

0–3%

3–5%

5–7%

7–10%

10–15%

Genomsnittlig årlig förändring av koldioxidutsläppen i Sveriges kommuner sedan Parisavtalet 2015.

Källa: Nationella emissionsdatabasen